Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Seniorforum NFF

Hovedkontaktpersoner i de ulike Seniorforum-avdelingene.


Oslo

Mette Sveram

932 81 918

mettesveram@gmail.com

Trøndelag

Bibba Benum

909 52 163

bibbabenum@gmail.com

Alta

Berit Frost

975 46 987

beritfrost46@gmail.com

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner