Seniorforum

Seniorforum NFF ble opprettet 3. juni 2000. Det er et landsomfattende forum for pensjonister og andre seniorer over 60 år i NFF. Forumet har årsmøte hvert annet år.


Styret

Styret i Seniorforum for årsmøteperioden 2015–2017.

Aktuelt

Velkommen til årsmøtet i 2017!

Seniorforum NFF avholder sitt årsmøte 23. mars 2017 kl. 1100 i Stensberggt. 27 i Oslo, møterom Erasmus. Lisbeth Hårstad, en av redaktørene for NFFs jubileumshefte, kommer for å gi oss et historisk tilbakeblikk på NFF og fysioterapitjenesten.