Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Sekretariatet

Her kan du finne oversikt over sekretariatets ulike seksjoner, samt kontaktinformasjonen til våre ansatte.

Har du spørsmål om ditt NFF-medlemskap, inntekts- og arbeidsvilkår eller selvstendig næringsdrift som NFFs nettsider ikke gir deg svar på? NFFs sekretariat gir informasjon, veiledning og i noen tilfeller konkret bistand til medlemmene på disse områdene.

Er du selvstendig næringsdrivende, kontakt NFFs sekretariat gjennom dette kontaktskjemaet. Er du ansatt og har spørsmål knyttet til lønn, arbeidsvilkår eller ansettelsesforholdet ditt, sjekk først om den NFF-tillitsvalgte på din arbeidsplass kan svare deg. 

Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingstiden som gjelder saker som behandles i NFFs forhandlingsseksjon (arbeidsvilkår, lønn og næringsdrivende), som hovedregel er 3–7 virkedager. Saker som haster, vurdert på et juridisk grunnlag, prioriteres.

Har du spørsmål som gjelder politisk påvirkningsarbeid i din kommune, lokal synliggjøring av fysioterapi og fysioterapeuter, samt faglige og helsepolitiske møteplasser lokalt? Dette er områder som NFFs regionledd har ansvaret for. Kontakt regionlederen i din NFF-region.

Forbundsleder

NFFs forbundsleder er valgt av Landsmøtet. Hun arbeider full tid i samme lokaler som sekretariatet.

 • Gerty Lund - forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund

  Gerty Lund

  Stilling: forbundsleder
  Telefon: 414 63 253
  E-post: gl@fysio.no

Generalsekretær

Administrativ leder av NFFs sekretariat.

 • Stian Rugsveen Engen

  Stian Rugsveen Engen

  Stilling: generalsekretær
  Telefon: 997 00 061
  E-post: sre@fysio.no

Generalsekretærs stab

 • Vidar Rekve

  Vidar Rekve

  Stilling: kommunikasjonsleder
  Telefon: 957 08 990
  E-post: vr@fysio.no
 • Elin Robøle Bjor

  Elin Robøle Bjor

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 901 47 513
  E-post: erb@fysio.no

Seksjon for administrasjon og økonomi

Seksjonen har ansvaret for regnskap/økonomi, HR, kursadministrasjon, medlemsservice, medlemsregister, IT, resepsjon og sentralbord, samt nettbutikk.

 • Stine Kolsrud, seksjonsleder adm.øk. i Norsk Fysioterapeutforbund

  Stine Kolsrud

  Stilling: seksjonsleder
  Telefon: 992 62 034
  E-post: stk@fysio.no
 • Karoline Kyhring Moberget

  Karoline Kyhring Moberget

  Stilling: regnskapssjef
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: kkm@fysio.no
 • Linda Yvonne Karakka-Michelsen

  Stilling: konsulent
  Telefon: 969 03 242
  E-post: lkm@fysio.no
 • Liss-Jorun Kristoffersen

  Stilling: sekretær sentralbord/resepsjon
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: lk@fysio.no
 • Salvatore Scoglietti

  Salvatore Scoglietti

  Stilling: Business Controller
  Telefon: 405 23 569
  E-post: ss@fysio.no
 • Monica Haugen

  Monica Haugen

  Stilling: seniorkonsulent, medlemsregisteret
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: mh@fysio.no
 • Susanna Vemo

  Susanna Vemo

  Stilling: seniorkonsulent
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: sv@fysio.no
 • Sissel Bukkemoen Minkara

  Stilling: konsulent
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: sbm@fysio.no
 • Nathalie Grøtte Torgersen

  Nathalie Grøtte Torgersen

  Stilling: konsulent
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: nt@fysio.no
 • Åshild Tyssen

  Åshild Tyssen

  Stilling: konsulent
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: at@fysio.no
 • Marianne Juva

  Stilling: konsulent
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: mj@fysio.no
 • Cathrine Moore Haustveit

  Stilling: kurskonsulent
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: cmh@fysio.no
 • Mai-Brit Olsen Vikeby

  Stilling: sekretær sentralbord/resepsjon (vikar)
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: mov@fysio.no
 • Ingvild Stolpe

  Stilling: sekretær sentralbord/resepsjon (vikar)
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: is@fysio.no

Seksjon for fag- og helsepolitikk

Seksjonen har ansvar for faglig arbeid og fag- og helsepolitisk utviklings- og påvirkningsarbeid, og for NFFs etterutdanningsvirksomhet, herunder kurs, kollegaveiledning og spesialistordning. Seksjonen gir rådgivning innen sitt ansvarsområde overfor NFFs organisasjonsledd og medlemmene.

 • Jorunn Lunde

  Stilling: seksjonsleder
  Telefon: 952 21 005
  E-post: jl@fysio.no
 • Kari Bente Sørlie

  Kari Bente Sørlie

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 482 25 205
  E-post: kbs@fysio.no
 • Aslaug Skuladottir

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: as@fysio.no
 • Christine Thokle Martens

  Christine Thokle Martens

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: cm@fysio.no
 • Ingunn Andersen

  Stilling: rådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: ingunn@fysio.no
 • Camilla Kiserud

  Camilla Kiserud

  Stilling: rådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: ck@fysio.no
 • Ole Eskil Edvardsen

  Ole Eskil Edvardsen

  Stilling: rådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: oe@fysio.no
 • Dora Sif Oskarsdottir

  Dora Sif Oskarsdottir

  Stilling: rådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: dora@fysio.no

Forhandlingsseksjon

Forhandlingsseksjonen har ansvar for NFFs tariff-, takst- og avtaleforhandlinger, tillitsvalgtopplæring, opplæring av kontaktpersoner blant selvstendig næringsdrivende, juridisk arbeid og bistand til medlemmer, samt påvirknings-, utrednings- og utviklingsarbeid.

 • Stine Malerød

  Stine Malerød

  Stilling: assisterende forhandlingssjef
  Telefon: 22 93 30 50
 • Susanne Gallala

  Stilling: advokatfullmektig
  Telefon: 22 93 30 50
 • Bente Øfjord

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
 • Henrietta Richter

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
 • Morten Bjerkhaug

  Morten Bjerkhaug

  Stilling: advokat
  Telefon: 22 93 30 50
 • Lars Engebretsen

  Lars Engebretsen

  Stilling: advokatfullmektig
  Telefon: 22 93 30 50
 • Anne Kristine Jarbo

  Anne Kristine Jarbo

  Stilling: juridisk rådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
 • Kristin Moen Tollefsen

  Stilling: rådgiver
  Telefon: 22 93 30 50

Fysioterapeuten

Fysioterapeuten kommer ut med sju utgaver i året, og trykkes i et opplag på rundt 10 000. NFF er utgiver, og bladet sendes til alle medlemmer. Redaksjonen, med 3,6 stillinger, har også ansvar for nettstedet www.fysioterapeuten.no. Tidsskriftet drives etter Redaktørplakaten, og er medlem av Fagpressen. 

 • Irene Mårdalen - redaktør for tidsskriftet Fysioterapeuten

  Irene Mårdalen

  Stilling: ansvarlig redaktør
  Telefon: 977 99 603
  E-post: im@fysio.no
 • John Henry Strupstad

  John Henry Strupstad

  Stilling: fagredaktør
  Telefon: 926 24 206
  E-post: js@fysio.no
 • Øystein Eian

  Stilling: journalist
  Telefon: 901 57 273
  E-post: oen@fysio.no
 • Kirsten Stiansen

  Kirsten Stiansen

  Stilling: konsulent
  Telefon: 413 18 188
  E-post: ks@fysio.no
 • Lone Omholt Lossius

  Stilling: forskningsjournalist
  Telefon: 457 21 663