Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Sekretariatet

Her kan du finne oversikt over sekretariatets ulike seksjoner, samt kontaktinformasjonen til våre ansatte.

Har du spørsmål om ditt NFF-medlemskap, inntekts- og arbeidsvilkår eller selvstendig næringsdrift som NFFs nettsider ikke gir deg svar på? NFFs sekretariat gir informasjon, veiledning og i noen tilfeller konkret bistand til medlemmene på disse områdene.

Er du selvstendig næringsdrivende, kontakt NFFs sekretariat gjennom dette kontaktskjemaet. Er du ansatt og har spørsmål knyttet til lønn, arbeidsvilkår eller ansettelsesforholdet ditt, sjekk først om den NFF-tillitsvalgte på din arbeidsplass kan svare deg. 

Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingstiden som gjelder saker som behandles i NFFs forhandlingsseksjon (arbeidsvilkår, lønn og næringsdrivende), som hovedregel er 3–7 virkedager. Saker som haster, vurdert på et juridisk grunnlag, prioriteres.

Har du spørsmål som gjelder politisk påvirkningsarbeid i din kommune, lokal synliggjøring av fysioterapi og fysioterapeuter, samt faglige og helsepolitiske møteplasser lokalt? Dette er områder som NFFs regionledd har ansvaret for. Kontakt leder av regionstyret i din NFF-region.

Forbundsleder

NFFs forbundsleder er valgt av Landsmøtet. Han arbeider full tid i samme lokaler som sekretariatet.

 • Fred Hatlebrekke

  Stilling: forbundsleder
  Telefon: 934 04 037
  E-post: fh@fysio.no

Generalsekretær

Administrativ leder av NFFs sekretariat.

 • Elin Robøle Bjor

  Elin Robøle Bjor

  Stilling: generalsekretær
  Telefon: 901 47 513
  E-post: erb@fysio.no

Organisasjon og kommunikasjon

Seksjonen har ansvar for NFFs helse- og samfunnspolitiske arbeid, informasjons- og kommunikasjonsarbeid, organisasjonsutvikling, medlemsregister, oppfølging av sentralt organisasjonsapparat samt rådgivning i organisasjonssaker. 

 • Kari Bente Sørlie

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 482 25 205
  E-post: kbs@fysio.no
 • Vidar Rekve

  Stilling: kommunikasjonsleder
  Telefon: 957 08 990
  E-post: vr@fysio.no
 • Kirsten Stiansen

  Telefon: 413 18 188
  E-post: ks@fysio.no
 • Monica Haugen

  Stilling: seniorkonsulent, medlemsregisteret
  Telefon: 943 24 777
  E-post: mh@fysio.no
 • Cathrine Walla Grorud

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 478 13 462
  E-post: cg@fysio.no
 • Sissel Hovland

  Sissel Hovland

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 959 80 919
  E-post: sh@fysio.no

Personal og økonomi

Seksjonen har ansvaret for regnskap/økonomi, HR, medlemsservice, IT, resepsjon og sentralbord, samt nettbutikk. 

 • Sunniva Borgen

  Stilling: seksjonsleder
  Telefon: 901 46 523
  E-post: sb@fysio.no
 • Linda Yvonne Karakka-Michelsen

  Stilling: konsulent
  Telefon: 969 03 242
  E-post: lkm@fysio.no
 • Liss-Jorun Kristoffersen

  Stilling: sekretær sentralbord/resepsjon
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: lk@fysio.no
 • Maren Helene Berntsen

  Stilling: rådgiver (i permisjon)
  Telefon: 915 83 781
  E-post: mhb@fysio.no
 • Rune Tørrlenn

  Stilling: regnskapsansvarlig
  Telefon: 932 56 955
  E-post: rt@fysio.no
 • Kjellaug Kristoffersen

  Stilling: regnskapsmedarbeider
  Telefon: 901 46 523
  E-post: kk@fysio.no

Fagseksjon

Seksjonen har ansvar for NFFs etterutdanningsvirksomhet, herunder kurs, kollegaveiledning og spesialistordning, samt faglig og fagpolitisk utviklings- og påvirkningsarbeid. Seksjonen gir rådgivning innen seksjonens ansvarsområde overfor NFFs organisasjonsledd og medlemmene.

 • Jorunn Lunde

  Stilling: fung. seksjonsleder
  Telefon: 952 21 005
  E-post: jl@fysio.no
 • Aslaug Skuladottir

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 402 38 662
  E-post: as@fysio.no
 • Mona Raddum Loe

  Stilling: rådgiver
  Telefon: 976 28 807
  E-post: mrl@fysio.no
 • Ingunn Andersen

  Stilling: rådgiver
  Telefon: 451 22 759
  E-post: ingunn@fysio.no
 • Albert Braae-Johannessen

  Albert Braae- Johannessen

  Stilling: rådgiver
  Telefon: 920 15 337
  E-post: abj@fysio.no
 • Mari Tyrdal

  Mari Kristine Tyrdal

  Stilling: rådgiver
  Telefon: 900 18 071
  E-post: mt@fysio.no
 • Camilla Kiserud

  Camilla Kiserud

  Stilling: rådgiver
  Telefon: 969 03 119
  E-post: ck@fysio.no
 • Susanna Vemo

  Susanna Vemo

  Stilling: konsulent
  Telefon: 969 03 109
  E-post: sv@fysio.no
 • Sissel Bukkemoen Minkara

  Stilling: konsulent
  Telefon: 458 78 537
  E-post: sbm@fysio.no
 • Mette Kittilsen

  Stilling: konsulent
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: nff@fysio.no
 • Sirin Koca

  Sirin Koca

  Stilling: konsulent
  Telefon: 488 61 786
  E-post: sk@fysio.no

Forhandlingsseksjon

Forhandlingsseksjonen har ansvar for NFFs tariff-, takst- og avtaleforhandlinger, tillitsvalgtopplæring, opplæring av kontaktpersoner blant selvstendig næringsdrivende, juridisk arbeid og bistand til medlemmer, samt påvirknings-, utrednings- og utviklingsarbeid.

 • Thea Wessel Jørgensen

  Stilling: forhandlingssjef
  Telefon: 913 45 224
 • Susanne Gallala

  Stilling: juridisk rådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
 • Bente Øfjord

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: bo@fysio.no
 • Bente Eide

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: be@fysio.no
 • Else Jørgensen

  Stilling: seniorkonsulent
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: ej@fysio.no
 • Henrietta Richter

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: hr@fysio.no
 • Jan Rino Austdal

  Stilling: advokat (i permisjon)
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: jra@fysio.no
 • Kirsti Glad

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: kg@fysio.no
 • Ida Bentestuen

  Stilling: advokatfullmektig
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: ib@fysio.no
 • Morten Bjerkhaug

  Morten Bjerkhaug

  Stilling: advokat
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: mbj@fysio.no

Fysioterapeuten

Fysioterapeuten kommer ut med ti numre i året og trykkes i et opplag på rundt 10 000. NFF er utgiver, og bladet sendes til alle medlemmer. Redaksjonen, med 3,6 stillinger, har også ansvar for nettstedet www.fysioterapeuten.no. Tidsskriftet drives etter Redaktørplakaten, og er medlem av Fagpressen. 

 • Dagrun Lindvåg

  Stilling: redaktør
  Telefon: 976 71 248
  E-post: dl@fysio.no
 • John Henry Strupstad

  Stilling: fagredaktør
  Telefon: 926 24 206
  E-post: js@fysio.no
 • Kirsten Stiansen

  Telefon: 413 18 188
  E-post: ks@fysio.no
 • Kai Hovden

  Kai Hovden

  Stilling: journalist
  Telefon: 940 37 636
  E-post: kh@fysio.no