Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Sekretariatet

Her kan du finne oversikt over sekretariatets ulike seksjoner, samt kontaktinformasjonen til våre ansatte.

Har du spørsmål om ditt NFF-medlemskap, inntekts- og arbeidsvilkår eller selvstendig næringsdrift som NFFs nettsider ikke gir deg svar på? NFFs sekretariat gir informasjon, veiledning og i noen tilfeller konkret bistand til medlemmene på disse områdene.

Er du selvstendig næringsdrivende, kontakt NFFs sekretariat gjennom dette kontaktskjemaet. Er du ansatt og har spørsmål knyttet til lønn, arbeidsvilkår eller ansettelsesforholdet ditt, sjekk først om den NFF-tillitsvalgte på din arbeidsplass kan svare deg. 

Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingstiden som gjelder saker som behandles i NFFs forhandlingsseksjon (arbeidsvilkår, lønn og næringsdrivende), som hovedregel er 3–7 virkedager. Saker som haster, vurdert på et juridisk grunnlag, prioriteres.

Har du spørsmål som gjelder politisk påvirkningsarbeid i din kommune, lokal synliggjøring av fysioterapi og fysioterapeuter, samt faglige og helsepolitiske møteplasser lokalt? Dette er områder som NFFs regionledd har ansvaret for. Kontakt leder av regionstyret i din NFF-region.

Forbundsleder

NFFs forbundsleder er valgt av Landsmøtet. Han arbeider full tid i samme lokaler som sekretariatet.

 • Fred Hatlebrekke

  Stilling: forbundsleder
  Telefon: 934 04 037
  E-post: fh@fysio.no

Generalsekretær

Administrativ leder av NFFs sekretariat.

 • Elin Robøle Bjor

  Elin Robøle Bjor

  Stilling: generalsekretær
  Telefon: 901 47 513
  E-post: erb@fysio.no

Generalsekretærs stab

 • Vidar Rekve

  Stilling: kommunikasjonsleder
  Telefon: 957 08 990
  E-post: vr@fysio.no
 • Kirsten Stiansen

  Kirsten Stiansen

  Stilling: konsulent
  Telefon: 413 18 188
  E-post: ks@fysio.no

Seksjon for administrasjon og økonomi

Seksjonen har ansvaret for regnskap/økonomi, HR, kursadministrasjon, medlemsservice, medlemsregister, IT, resepsjon og sentralbord, samt nettbutikk.

 • Sunniva Borgen

  Stilling: seksjonsleder
  Telefon: 901 46 523
  E-post: sb@fysio.no
 • Linda Yvonne Karakka-Michelsen

  Stilling: konsulent
  Telefon: 969 03 242
  E-post: lkm@fysio.no
 • Liss-Jorun Kristoffersen

  Stilling: sekretær sentralbord/resepsjon
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: lk@fysio.no
 • Rune Roberg

  Rune Roberg

  Stilling: regnskapscontroller
  Telefon: 458 72 129
  E-post: rr@fysio.no
 • Salvatore Scoglietti

  Salvatore Scoglietti

  Stilling: Business Controller
  Telefon: 405 23 569
  E-post: ss@fysio.no
 • Kjellaug Kristoffersen

  Stilling: konsulent
  Telefon: 969 03 358
  E-post: kk@fysio.no
 • Monica Haugen

  Stilling: seniorkonsulent, medlemsregisteret
  Telefon: 943 24 777
  E-post: mh@fysio.no
 • Susanna Vemo

  Susanna Vemo

  Stilling: seniorkonsulent
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: sv@fysio.no
 • Sissel Bukkemoen Minkara

  Stilling: konsulent
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: sbm@fysio.no
 • Nathalie Grøtte Torgersen

  Stilling: konsulent
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: nt@fysio.no
 • Mette Kittilsen

  Stilling: konsulent
  Telefon: 22 93 30 50

Seksjon for fag- og helsepolitikk

Seksjonen har ansvar for faglig arbeid og fag- og helsepolitisk utviklings- og påvirkningsarbeid, og for NFFs etterutdanningsvirksomhet, herunder kurs, kollegaveiledning og spesialistordning. Seksjonen gir rådgivning innen sitt ansvarsområde overfor NFFs organisasjonsledd og medlemmene.

 • Jorunn Lunde

  Stilling: seksjonsleder
  Telefon: 952 21 005
  E-post: jl@fysio.no
 • Kari Bente Sørlie

  Kari Bente Sørlie

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 482 25 205
  E-post: kbs@fysio.no
 • Aslaug Skuladottir

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: as@fysio.no
 • Christine Thokle Martens

  Christine Thokle Martens

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: cm@fysio.no
 • Mona Raddum Loe

  Stilling: rådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: mrl@fysio.no
 • Ingunn Andersen

  Stilling: rådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: ingunn@fysio.no
 • Camilla Kiserud

  Camilla Kiserud

  Stilling: rådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
  E-post: ck@fysio.no

Forhandlingsseksjon

Forhandlingsseksjonen har ansvar for NFFs tariff-, takst- og avtaleforhandlinger, tillitsvalgtopplæring, opplæring av kontaktpersoner blant selvstendig næringsdrivende, juridisk arbeid og bistand til medlemmer, samt påvirknings-, utrednings- og utviklingsarbeid.

 • Thea Wessel Jørgensen

  Stilling: forhandlingssjef
  Telefon: 913 45 224
  E-post: twj@fysio.no
 • Susanne Gallala

  Stilling: advokatfullmektig
  Telefon: 22 93 30 50
 • Bente Øfjord

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
 • Bente Eide

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
 • Henrietta Richter

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
 • Kirsti Glad

  Stilling: seniorrådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
 • Morten Bjerkhaug

  Morten Bjerkhaug

  Stilling: advokat
  Telefon: 22 93 30 50
 • Lars Engebretsen

  Lars Engebretsen

  Stilling: juridisk rådgiver
  Telefon: 22 93 30 50
 • Hege Munthe

  Hege Munthe

  Stilling: rådgiver
  Telefon: 22 93 30 50

Fysioterapeuten

Fysioterapeuten kommer ut med ni numre i året og trykkes i et opplag på rundt 10.000. NFF er utgiver, og bladet sendes til alle medlemmer. Redaksjonen, med 3,6 stillinger, har også ansvar for nettstedet www.fysioterapeuten.no. Tidsskriftet drives etter Redaktørplakaten, og er medlem av Fagpressen. 

 • Dagrun Lindvåg

  Dagrun Lindvåg

  Stilling: redaktør
  Telefon: 976 71 248
  E-post: dl@fysio.no
 • John Henry Strupstad

  John Henry Strupstad

  Stilling: fagredaktør
  Telefon: 926 24 206
  E-post: js@fysio.no
 • Cecilie Bakken Høstmark

  Cecilie Bakken Høstmark

  Stilling: journalist
  Telefon: 976 40 361
  E-post: cbh@fysio.no
 • Kirsten Stiansen

  Kirsten Stiansen

  Stilling: konsulent
  Telefon: 413 18 188
  E-post: ks@fysio.no