Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Reiseregning og maler for tillitsvalgte i NFF


Reiseregning for tillitsvalgte

Framgangsmåten ved innsending av reiseregninger er endret. Her finner du opplysningene du trenger for å registrere alle utlegg, reiseregninger og krav om honorarer eller tapt arbeidsfortjeneste.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner