Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Valg 2019

Innstillinger fra de regionale valgkomiteene og tilhørende informasjon. Se ytterligere informasjon på denne siden under "Gjennomføring av valget". Endring per 26. september: Det er mulig å stemme i regionstyrevalget t.o.m. tirsdag 1. oktober.


Nord

Innstilling med presentasjoner fra valgkomiteen i Region Nord. Endelig kandidatliste, per 6. september 2019.

Midt

Innstilling med presentasjoner fra valgkomiteen i Region Midt. Endelig kandidatliste, per 6. september 2019.

Vest

Innstilling med presentasjoner fra valgkomiteen i Region Vest. Endelig kandidatliste, per 6. september 2019.

Sør-Øst

Innstilling med presentasjoner fra valgkomiteen i Region Sør-Øst. Endelig kandidatliste, per 6. september 2019.

Osloområdet

Innstilling med presentasjoner fra valgkomiteen i Region Osloområdet. Endelig kandidatliste, per 6. september 2019.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Gjennomføring av valget

Regionstyrevalg gjennomføres elektronisk i perioden 15.–25. september. Endring per 26. september: Det er mulig å stemme i regionstyrevalget t.o.m. tirsdag 1. oktober.

For at en kandidat skal bli valgt, må over halvparten av de avgitte stemmene være "ja"-stemmer.

Fra vedtektene for NFFs regioner, pkt. 4.2:

"Leder og styre velges av og blant regionens medlemmer. Leder og styrets funksjonstid er tre år og regnes fra første årsskifte etter at hovedlandsmøtet har gjennomført valg til sentrale verv."