Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Valg 2019

Innstillinger fra de regionale valgkomiteene og tilhørende informasjon. Se ytterligere informasjon på denne siden under "Gjennomføring av valget".


Nord

Innstilling med presentasjoner fra valgkomiteen i Region Nord. Endelig kandidatliste, per 6. september 2019.

Midt

Innstilling med presentasjoner fra valgkomiteen i Region Midt. Endelig kandidatliste, per 6. september 2019.

Vest

Innstilling med presentasjoner fra valgkomiteen i Region Vest. Endelig kandidatliste, per 6. september 2019.

Sør-Øst

Innstilling med presentasjoner fra valgkomiteen i Region Sør-Øst. Endelig kandidatliste, per 6. september 2019.

Osloområdet

Innstilling med presentasjoner fra valgkomiteen i Region Osloområdet. Endelig kandidatliste, per 6. september 2019.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Gjennomføring av valget

Regionstyrevalg gjennomføres elektronisk i perioden 15.–25. september. For at en kandidat skal bli valgt, må over halvparten av de avgitte stemmene være "ja"-stemmer.

Fra vedtektene for NFFs regioner, pkt. 4.2:

"Leder og styre velges av og blant regionens medlemmer. Leder og styrets funksjonstid er tre år og regnes fra første årsskifte etter at hovedlandsmøtet har gjennomført valg til sentrale verv."