Valg 2016

Innstillinger fra de regionale valgkomiteene og tilhørende informasjon. Alle innstillingene offentliggjort 29. august 2016. Der innstillingene er korrigert/oppdatert og presentasjoner lagt til etter at innstillingene ble publisert første gang, fremgår dette av ingressene.


Nord

Innstillingen oppdatert 6. september 2016 med presentasjoner av innstilte kandidater og én ikke-innstilt kandidat.

Midt

Innstillingen oppdatert 6. og 12. september 2016 med presentasjoner av innstilte kandidater og to motkandidater.

Vest

Innstillingen omredigert 6. september 2016 med presentasjoner av innstilte kandidater.

Sør-Øst

Presentasjoner av innstilte kandidater (unntatt varamedlemmer) publisert første gang 30. august 2016. Omtale av varamedlemmer tilføyd 15. september.

Osloområdet

Innstillingen oppdatert 12. og 15. september 2016 med presentasjoner av innstilte kandidater.