Styret, landsmøtedelegatene og regional valgkomite

Styret i region Vest vises øverst. Scroll ned for å finne kontaktinformasjon til Landsmøtedelegatene og valgkomiteen

Protokoller fra styremøter legges også ut på denne siden.


 

Regionleder:

Aslaug Terese Kleiveland

Mobil: 922 25 074

E-post: region.vest(at)fysio.no

Styremedlemmer:

Stig Fløisand, nestleder

stig.floisand@lyse.net 

 

Gro Annette Noremark 

 groannette@hotmail.com 

Anders-Otto Plassen

anders.otto.plassen@bedriftshelse1.no 

Henriette Ørn-Dijkstra

henrietteo@gmail.com 

Lars-Kristian Fauske

lkfauske@hotmail.com 

Tonje Hovland

tonje_hov@msn.com 

Sara Ueland Langerak, NUF -representant

sara-ueland@hotmail.com 

LANDSMØTEDELEGATER REGION VEST 2020 - 2023

Gro Annette Noremark groannette@hotmail.com 

Kine Tveten, kine.tveten@gmail.com 

Birthe Lie Haug birtelh@gmail.com 

Anita Iversen aiversen.fys@hotmail.com 

Tor Jervan Staarvik tor.staarvik@gmail.com 

Anders Otto Plassen anders.otto.plassen@bedriftshelse1.no 

 

Varadelegater:

1) Sissel Fuglestad Askeland sissel.askeland@gmail.com  sissel.askeland@stavanger.kommune.no 

2) Grete Dafne Røe gdaphneroe@hotmail.com 

3) Åse Starheimsæter asestar89@hotmail.com 

 

VALGKOMITEEN 2020 - 2023

Skjerdal Gjøri     41454051            gjoriskjerdal@gmail.com

Teigen Ingvild    95137166            ingvildteigen@hotmail.com

Helgesen Jone Strand     91724670            jone.helgesen@haugnett.no'

Vara til valgkomiteen:

Håvard Nesse Røneid, Vidar Øien og Anke Buschmann