Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsmøte NFF region Vest 2018

Årsmøtet i NFF region Vest finner sted i Aulaen ved Stavanger Universitetssjukehus mandag 12. mars kl. 15:45 - 17:15.


Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. 

Sakspapirene finner du til høyre i bildet.

Etter årsmøtet (ca. kl. 17:15) blir det felles måltid for de som har deltatt på årsmøtet, og ønsker å bli igjen en stund og ha det hyggelig med kolleger. Vil du ha mat etter årsmøtet må du melde dette på mail til region.vest@fysio.no senest 5. mars. Husk å nevene om du har allergier. (De av dere som skal på årsmøteseminaret og alt har haket av på at dere vil ha mat etter årsmøtet via seminarpåmeldingen på deltager.no trenger ikke sende ny mail om dette.)

Styret håper å se mange av dere i Stavanger 12. mars.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner