Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsmøte 2017

13.mars i Bergen


Årsmøtet i region Vest 2017 vil bli holdt mandag 13.mars i Bergen kl. 17.45-19.45 på hotell Scandic Neptun.

I forkant av årsmøtet blir det litt mat og mingling kl. 16.15-16.45. Fungerende generalsekretær i NFF,  Elin R. Bjor inviterer til samtale og diskusjon om NFFs verdier. Se program i "Innkalling og sakliste".

For å bestille riktig mengde mat og for at hotellet skal gi oss et passende lokale ber vi om påmelding. Send denne til region.vest@fysio.no senest 5. mars.

Velkommen!

Hilsen styret i region Vest

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner