Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsmøte 2016

7. mars i Sogndal


Årsmøtet 2016 blir holdt mandag 7.mars i Sogndal, ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, kl 16.30-18.30. Forbundsleder i NFF, Fred Hatlebrekke, vil holde innlegg. Enkel servering.

I forkant av årsmøtet inviterer vi til årsmøteseminar, med «Folkehelse og rehabilitering etter korsbåndskade» som tema. Forelesere fra forskermiljøet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Hege Grindheim, Bård Bogen og Tor Jervan Staarvik.

Velkommen!

Hilsen styret

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner