Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsmøte 2014

30. September 2014


Årsmøtet blir holdt i Bergen, på hotel Scandic Neptun, Valkendorfsgate 8, kl 18- 20.

Forbundsleder Fred Hatlebrekke vil ha et innlegg, samt det blir blir servering i forkant av årsmøte. (kl. 16.45)

Vel møtt!

Hilsen styret

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner