Region Vest

NFF Region Vest består av medlemmer fra fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionen trådte i funksjon 1. juli 2014.

Logo for Norsk Fysioterapeutforbund region Vest