Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Valgkomité og Landsmøtedelegater


VALGKOMITEEN

Valgkomiteen består av følgende medlemmer;

Verv

Navn

Epost

mobilnr

Leder

Hildegunn Adde

hildegunn_omland@yahoo.com

97662409

Medlem

Camilla Sæther Ertsås

camilla.sertsaas@hotmail.com

 

 

47643844

Medlem

Kristin Sønstegård

kristin.sonstegard@gmail.com

41645544

Medlem

Mari Finsen

mari.finsen@gmail.com

 

Medlem

Kathrine Lyngstad Smorsgård

Katrine.Lyngstad.Smorsgard
@porsgrunn.kommune.no

 

 

41365655

Vara

Anne Cecilie Nesland Myhrer

annecec84@hotmail.com

47617256

LANDSMØTEDELEGATER 2017–2019

Landsmøtedelegatene ble valgt på NFF region Sør-Øst sitt årsmøte i mars 2017

Region Sør-Øst har 8 delegater.

Delegatene for perioden 2017–2019 er som følger:

 

Navn

Epost

Mobilnr.

Leder av delegasjonen

Lisette Engh  

lisettee@online.no

92415339

Delegat

Hilde Trandokken

hilde.trandokken@tonsberg.kommune.no

92817858

Delegat

Gitte Schwencke

gitteschwencke@hotmail.com

92295305

Delegat

Anne Cathrine Timland

acatch@online.no

90918252

Delegat

Jon Jomaas

jon@frolandafysioterapi.no

97128161

Delegat

Ørjan Østervold

oo@vfklinikk.no

90861338

Delegat

Mona Lønning Kjos

monakjos@gmail.com

99732181

Delegat

Anne-Sofie Rønningen

annesofieronningen@yahoo.com

48068345

 

Varadelegater

 

 

varadelegat

Kenneth Martinsen

 

 

varadelegat

Jan Kattenberg

 

 

varadelegat

Geir Bye Gundersen

 

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner