Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Valgkomité og Landsmøtedelegater


VALGKOMITEEN

Valgkomiteen 2020- 2022 består av følgende medlemmer valgt på årsmøte 2020

Verv

Navn

Epost

mobilnr

Medlem

Hildegunn Adde

hildegunn_omland@yahoo.com

97662409

Medlem

Anne Cecilie Nesland Myhre

annecec84@hotmail.com

47617256

Marianne Helene Solberg

marianne.helen.solberg@gmail.com

Varamedlem

 

Kathrine Lyngstad Smorsgård

Katrine.Lyngstad.Smorsgard
@porsgrunn.kommune.no

 

 

41365655

LANDSMØTEDELEGATER 2020-2022

Landsmøtedelegatene ble valgt på NFF region Sør-Øst sitt årsmøte i 2020

Region Sør-Øst har 8 delegater.

Delegatene for perioden 2020- 2022 er som følger:

Navn

epost

tlf

Arbeid

Mona Lønning Kjos

monakjos@gmail.com

99732181

Avtalefysioterapeut

Psykomotoriker

Hamar

 

Hilde Trandokken

hilde.trandokken@tonsberg.kommune.no

92817858

 

Spesialfysioteraput

Enhet for helse og forebygging - MFT

Tønsberg kommune

Morten de Lange

morte-dl@online.no

92662078

Kommunefysioterapeut

Horten kommune

Anne- Cathrine Timland

acath@online.no

90918252

Spesialist i barnefysioterapi

Barbu Fysikalske Institutt og Sørlandet Sykehus, ABUP

 

Heidi Tjugum

heiditjugum@yahoo.no

Spesialist i allmenn fysioterapi., Avtalefysioterapeut Elverum

 Universitetslektor videreutdanning i palliasjon ved NTNU Gjøvik. 

 

 

Gitte Schwencke

gitteschwncke@hotmail.com

92295305

Kommunefysioterapeut

Nye Drammen kommune

Håkon Sandvik

hakonsandvik@outlook.com

92481607

Avtalefysioterapeut

Agder fysikalske

Manuell terapeut

Elin Lervik

ellervi@hotmail.com

90035352

Spesialfysioteraput Sykehuset Telemark/Skien

Varadelegater

 

 

 

Ørjan Østvold

oo@vfklinikk.no

90861338

Avtalefysioterapeut

Vågsbygd fysikalske institutt

Lisette Engh

lisette@online.no

92415339

Avtalefysioterapeut

Manuell terapeut

Hamar

Anne Sofie Rønningen

annesofieronningen@yahoo.com

48068345

Avdelingsleder Arendal kommune

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner