Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kurs og seminarer

Informasjon om ulike regionale kurs og seminarer.


April  2018

Kurs i direkte tilgang på Geilo 6.og 7. april 2018

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Soer-OEst/Aktuelt/Nye-kurs-om-direkte-tilgang-paa-Geilo-og-Dr.Holms-hotel-6.og-7.april-2018

Januar 2018

  • 17.januar: Fagdag ortogeriatri, Sørlandet sykehus - påmelding og program kommer...
  • 18.januar (kl. 10-16) - fredag 19 januar (kl. 09 - 15): Klinisk undersøkelse og behandling av skulder - Kristiansand. Sted: Sørlandet sykehus, Kongsgård. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Bispegra 40 Arrangør: Fysiokurs.no - Sigbjørn Hjorthaug

    http://www.deltager.no/kristiansand

Høst 2017

Noen kurs, fagdager, seminarer som foregår i og nær regionen:

  • 30.Okt - 1. nov og 27.-28.nov: Fysioterapi for personer med hjertesykdommer - trening som middel og mål - Oslo

http://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kurskalender/Fysioterapi-for-personer-med-hjertesykdommer-trening-som-middel-og-maal#panel2-1

  • 1. november: Fysioterapi til kroniske lungepasienter - Tønsberg

Arrangør - Sykehuset i Vestfold

Se dokument til høyre for mer informasjon.

Påmelding innen 20.oktober til: elny.hatten@siv.no

  • 10 oktober: Muskel/ skjelett med fokus på rygg - Kristiansand

Se dokument til høyre for mer informasjon.

https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=QTHV8RSV159N

  • 15-17 september: Kurs i nålebehandling for viderekommende - Oslo

Arrangør - NFFs faggruppe for nålebehandling i fysioterapi

http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Naalebehandling-i-fysioterapi/Kurs/Kurs-i-naalebehandling-for-viderekommende-Oslo-15-17-september-2017

  • 5.,6. og 12. september: Fagseminar Aldring og trening - Kristiansand, Tønsberg, Lillehammer

Arrangør - NFF Region Sør-Øst

http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Soer-OEst/Aktuelt/Fagseminar-aldring-og-trening

  • 30.Okt - 1. nov og 27.-28.nov: Fysioterapi for personer med hjertesykdommer - trening som middel og mål - Oslo

http://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kurskalender/Fysioterapi-for-personer-med-hjertesykdommer-trening-som-middel-og-maal#panel2-1

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner