Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kurs om direkte tilgang i Drammen januar 2018

NFF Region Sør-Øst har gleden av å ønske dere velkommen til kurs om direkte tilgang for fysioterapeuter helgen 19.-20.januar, kl. 09.:00 - 16:00

For mer informasjon og påmelding: http://www.deltager.no/kurs_i_direkte_tilgang_for_fysioterapeuter_-_drammen_19012018


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner