Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fagseminar lungesykdom og Kols

NFF Region Sør- Øst arrangerer fagseminar i  Arendal, Drammen, Lillehammer og Gardermoen høsten 2018

Tema: Lungesykdom og Kols med foreleser spesialist i hjerte og lungesykdommer Ulla Pedersen fra LHL Gardermoen


 

                      Region Sør- Øst inviterer til fagseminar

om Lungesykdom/KOLS 

Program:

09.00- 9.30: Registrering, kaffe/te/rundstykke

09.30 -10.15: Sykdomslære-lungesykdom v/ Ulla Pedersen spesialist i Hjerte og lungefysioterapi

10.30 -11.15: Utredning og funksjonsvurdering v/ Ulla Pedersen spesialist

11.30 - 12.15: Prinsipper for trening ved lungesykdom/KOLS v/ Ulla Pedersen spesialist

12.15 - 13.15: Lunsj

13.15 -14.00: Håndtering av forverrelser v/ Ulla Pedersen spesialist

14.15 -15.00: Tema fra det aktuelle arrangørsted

15.00- 15.15: Evaluering

15.15 – 16.15: Siste nytt fra NFF

             Innlegg av forbundsleder for NFF, Fred Hatlebrekke

16.30 – 1900: TV og KP samling (Arendal,Drammen og Gardermoen)

Velg selv sted:

Sted

Dato

Påmelding

Påmeldingsfrist

Sørlandet   sykehus, Arendal  

Auditoriet

27.09

https://www.deltager.no/LINK

 

21.09

Drammen   sykehus, Vestre Viken

Store   auditoriet

  

08.10

https://www.deltager.no/KOLS

 

03.09

Lillehammer,   sykehuset innlandet

Auditoriet

19.10

https://www.deltager.no/Lillehammer

 

13.10

LHL   sykehuset Gardermoen

Auditoriet

  

01.11

https://www.deltager.no/November

 

26.10

 

Seminaravgift: 300,- for NFF-medlemmer

                          500,- for ikke NFF-medlemmer

                           150,-for turnus NFF medlem

 

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner