Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsmøte 2018 NFF Region Sør-Øst

Her finner du alle dokumenter til årsmøte 2017 i NFF Region Sør- Øst.

Vedlagt og beskrivelse på hvordan du deltar på årsmøte via Skype!


Velkommen til årsmøte i Region Sør- Øst tirsdag 13.mars på Thon Hotel Kristiansand

Program

Registrering fra kl. 1615.

Kl.16.30-1745 Faglig tema kombinert med mat

Kl.16.30- 17.15 Underbehandler vi våre pasienter v/ leder av faggruppen for idrett og aktivitetsmedisin Kenneth Martinsen

Kl. 17.15.17.45 Nytt fra NFF v regionleder

Kl.18.00- 20.00 Årsmøte

For å bestille riktig mengde mat og for at hotellet skal gi oss et passende lokale ber vi om påmelding  til region.sor.ost@fysio.no senest  tirsdag 6. mars.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner