Region Sør-Øst

Region Sør-Øst består av medlemmer fra fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland og Hedmark.

Logo for Norsk Fysioterapeutforbund region Sør-Øst