Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Styret

Her finner du kontaktinformasjon til styret, samt oversikt over landsmøtedelegater og valgkomité. Protokoller fra styremøter legges også ut på denne siden.


Regionleder

Karianne Bruun Haugen. Mobil 952 21 532 E-post: kbh@fysio.no

Nestleder

Camilla Sahlin Pettersen. Asker kommune, m/driftstilskudd.  Mobil: 928 27 606. E-post: sahlincamilla@gmail.com

Styremedlemmer: 

Pernille Botolfsen. Ansatt v/ Oslo Met, fysioterapiutdanningen. Mobil: 909 59 158 E-post: perlle@oslomet.no

Marit Fjøren: Ryenklnikken i Oslo, u/driftsavtale. Mobil: 466 61 082. E-post: mf_86@hotmail.com

Patrick Jensen. Røa Centrum Fysioterapi i Oslo m/driftsavtale. Mobil: 902 02 210, E-post: patrick@fysiooslo.no

Kristin Bakkeli. NUF-medlem, Ansatt i Lørenskog kommune. Mobil: 454 82 062, E-post: kristinbakkeli@gmail.com

Ragnhild Bech. Ansatt Oslo kommune, bydel Ullern. Mobil: 901 83 306. E-post: ragnhildbech@hotmail.com

Aleksander Hestevold. Ansatt Oslo kommune, bydel Grünerløkka. Mobil: 984 00 997. E-post: aleksanderhestevold@hotmail.com

 

Vara: Trine Rokne Vågen. Oslo, m/driftsavtale. Tlf: 926 08 727. E-post: trinerv@gmail.com

Valgkomitè: 

Lene Hubak Fleischer. Nordre Follo m/driftsavtale. Mobil: 928 62 115, E-post: leneHF@yahoo.no

Det må gjøres suppleringsvalg på årsmøte 2021.

Landsmøtedelegasjon 2020-2022: 

Tonje Forsmo. Ansatt på Akershus universitetssykehus, Mobil: 918 79 165, E-post: tonje_forsmo@hotmail.com

Jens Fredrik Aas. Fagleder for fysioterapitjenesten i Halden kommune. Mobil: 414 25 150, E-post: jensf_aas@hotmail.com

Johanne Rønning. NAV hjelpemiddelsentralen i Oslo, Mobil: 924 05 849, E-post: johanne.rebekka@gmail.com

Morten Hagenes. Oslo kommune m/driftsavtale, Mobil: 464 30 792, E-post: morten@oppsalklinkken.no

Marit Fjøren. Oslo, u/driftsavtale. Mobil: 466 61 082. E-post: mf_86@hotmail.com

Marianne Tomter. Nordre Follo kommune m/driftsavtale, Mobil: 414 19 650, E-post: mariannetomter@yahoo.no

May Iren Staune Holter. Ansatt Nes kommune i Akershus, Mobil: 971 23 898, E-post: may.iren.holter@gmail.com

Karine Veim Baara. Indre Østfold kommune m/driftsavtale. Mobil:938 64 644, E-post: kariandr@hotmail.com

Lene C. Ziener. Ambulerende m/driftsavtale i Bærum kommune, Mobil: 957 71 488, E-post: lene.barnefysio@gmail.com

Patrick Jensen. Oslo m/driftsavtale. Mobil: 902 02 210, E-post: patrick@fysiooslo.no

1. vara: Lene Hubak Fleischer. Nordre Follo m/driftsavtale. Mobil: 928 62 115, E-post: leneHF@yahoo.no

2. vara: Camilla Sahlin Pettersen. Asker kommune, m/driftstilskudd. Mobil: 928 27 606. E-post: sahlincamilla@gmail.com

3.vara: Eelco Hüttner. Sarpsborg kommune m/driftsavtale. Mobil: 954 56 518, E-post: eelco@engerfysio.no

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner