Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vil du påvirke NFF, og særlig region Oslo-området sin politikk og aktivitet?

Kjære medlem i region Oslo-området.

Nå er det enda flere valg til verv på gang i NFF. I disse dager velges det representanter til Næringspolitisk råd. Vi oppfordrer alle dere som er selvstendig næringsdrivende, både med og uten driftsavtale, til å stemme.

Så til vårt eget organ, nemlig regionen. 3. mars 2020 er det årsmøte i region Oslo-området. På dette årsmøte skal det velges personer til flere verv: 


  • Supplering til styret

Stine Malerød som i september ble valgt som styremedlem, ble på landsmøte valgt som leder av tariffpolitisk utvalg. Hun har derfor valgt å trekke seg som styremedlem. I tillegg ble det vedtatt en endring på Landsmøte i november. UFF legges ned, og i stedet opprettes Nyutdannede fysioterapeuter (NUF). Medlemskap i NUF er automatisk og gjelder studenter, turnuskandidater og nyutdannede fysioterapeuter i 5 år etter autorisasjon. Det skal velges et NUF-medlem inn i hvert regionstyre, og de fem danner da styret i NUF og konstituerer seg selv. DVS at vi kan trenge 1-2 nye styremedlemmer, og disse skal velges på årsmøte. I tillegg trenger vi et varamedlem til. Man velges for 3 år om gangen i regionstyret.

  • Delegater  til landsmøte:

Vi har 10 delegater på landsmøte. Landsmøte er det øverste organet i NFF. Delegatene skal representere medlemmene fra regionen og avspeile både kjønn, geografi og arbeidstilknytning. Det vil si at her trenger vi en skikkelig god mix som speiler mangfoldet i vårt flotte område. Det skal også velges 3 varamedlemmer. Man velges for hele landsmøteperioden 2020-2022.

  • Valgkomitee:

Den regionale valgkomiteen skal også velges. Den skal bestå av minst tre medlemmer, leder velges særskilt. Det skal velges minst 1 varamedlem. Det bør tilstrebes representanter fra alle tre fylkene. 

 

 Har du lyst eller kjenner noen som har lyst, så ta kontakt med valgkomiteen. Det er nå du kan være med å påvirke hvordan NFF skal jobbe, og hva vi skal ha fokus på! 

Leder av valgkomite: Arne G. Paulshus   -  arneg.paulshus@gmail.com

                                  Andre Jonhaugen     -  ajohn@broadpark.no 

                                  Johanne Rønning    -  johanne.rebekka.ronning@gmail.com

Frist for å melde kandidater er 26.januar 2020.

Se ellers våre vedteker for mer informasjon 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner