Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Suppleringsvalg av varadelegater

Når er innstillingen fra regional valgkomite klar. Her kan du lese valgkomiteens begrunnelse og presentasjon av kandidatene.


Det vil være mulig å fremme motkandidater, frist for dette er onsdag 10.11 kl. 22.00. Forslagene kan da eventuelt sendes valgkomiteen:

maria.andreassen@nav.no

atle.aunaas@bfr.oslo.kommune.no

Valget gjennomføres elektronisk i perioden 12.11 til 15.11. 2021.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner