Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Resultat av suppleringsvalg

Da er suppleringsvalget gjennomført og vi har fått en resultat. Takk til alle som stemte. 


I innstillingen fra regional valgkomite var Margret Unnur Akselsdottir fra Oslo innstilt som nr. 2, og Elisabeth Harstad fra Sarpsborg innstilt som nr. 3. Det kom et motforslag om å innstille Elisabeth Harstad som nummer 2. 

Resultatet er nå klart og viser at følgende er valgt: 

2. vara Elisabeth Harstad

3. vara Margret Unnur Akselsdottir

Gratulerer til begge to med valget og vervet. 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner