Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

3. vaksinedose av helsepersonell i Oslo kommune

Oslo kommune tilbyr nå helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt en oppfriskningsdose.

Vi mottok i dag en e-post med informasjon om hvordan man kan gjennomføre registrering av en oppfriskningsdose. 


E-posten ligger som vedlegg og her kan dere se hvordan man registrer seg og det ligger lenker til dette i mailen. 

Vennligst ta kontakt med prioriteringskriterier-vaksine@hel.oslo.kommune.no dersom det er behov for avklaringer rundt dette.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner