Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter. Her finner du også regionens handlingsplan. 


3. vaksinedose av helsepersonell i Oslo kommune

Oslo kommune tilbyr nå helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt en oppfriskningsdose.Vi mottok i dag en e-post med informasjon om hvordan man kan gjennomføre registrering av en oppfriskningsdose. 

Suppleringsvalg av varadelegater

Når er innstillingen fra regional valgkomite klar. Her kan du lese valgkomiteens begrunnelse og presentasjon av kandidatene.

Melde saker til Årsmøte

Nå nærmer det seg mars og tiden for årsmøte i regionen. Årsmøte vil i år bli digitalt og mer informasjon kommer når sakene er klare. Dere som er medlemmer har mulighet selv til å fremme saker på årsmøte. Dette er beskrevet i vedtektene våre under pun ...

Stor seier i Vestre Aker

Det er ingen skam å snu, sa regionleder Karianne Bruun Haugen, til politikerne i bydel Vester Aker på deres bydelsutvalgsmøte 3. september. Dette førte frem, og vi fikk vi snudd det dramatiske kuttet som rammet fysioterapitjenesten hardt. 

Store kutt i fysioterapitjenesten i Vestre Aker

18. juni vedtok Vestre Aker sitt bydelsutvalg et voldsomt kutt i fysioterapitjenesten. Bakgrunnen for kuttet er gammel gjeld som bydelen nå må betale tilbake til Oslo kommune. Gjelden er på 58 millioner og bydelen Har fått 2 år på seg til å tilbakebe ...

Misnøye på Oslo Universitetssykehus

De siste ukene har det stormet heftig på Oslo Universitetssykehus (OUS) Brev fra tillitsvalgte om mistillit til direktør, vedtak om nedleggelse av Ullevål og direktør Bjørn Eriksteins avgang for å nevne hovedtrekkene.

Valg i NFF Region Osloområdet 2019

I løpet av høsten skal det velges regionleder og regionstyre for perioden 2020 - 2022. Her finner du mer info om valget og hvordan du kan fremme dine kandidater.

Side 1 av 3

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner