Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter. Her finner du også regionens handlingsplan. 


Store kutt i fysioterapitjenesten i Vestre Aker

18. juni vedtok Vestre Aker sitt bydelsutvalg et voldsomt kutt i fysioterapitjenesten. Bakgrunnen for kuttet er gammel gjeld som bydelen nå må betale tilbake til Oslo kommune. Gjelden er på 58 millioner og bydelen Har fått 2 år på seg til å tilbakebe ...

Misnøye på Oslo Universitetssykehus

De siste ukene har det stormet heftig på Oslo Universitetssykehus (OUS) Brev fra tillitsvalgte om mistillit til direktør, vedtak om nedleggelse av Ullevål og direktør Bjørn Eriksteins avgang for å nevne hovedtrekkene.

Valg i NFF Region Osloområdet 2019

I løpet av høsten skal det velges regionleder og regionstyre for perioden 2020 - 2022. Her finner du mer info om valget og hvordan du kan fremme dine kandidater.

Sykehjemsetaten i Oslo kommune har snudd!

I dag kunngjorde SYE i Oslo kommune at de går tilbake på vedtak besluttet i medbestemmelsesutvalg (MBU) om å lyse ut alle kliniske stillinger til Miljøterapeut.Bakgrunn for snuoperasjon er at SYE ser at dette har vært en viktig sak for oss.Noe mer ut ...

Side 1 av 3

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner