Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsmøter

Innkalling og sakspapirer til årsmøter.


Årsmøte 2021 med faglig påfyll

Velkommen til årsmøte i NFF Region OsloområdetÅrsmøtet og foredrag er gratis og åpnet for alle medlemmer i regionen.  

Årsmøte 2020

Velkommen til årsmøte på Sykehuset Østfold Kalnes.På årsmøte skal vi behandle regnskap for 2019, budsjett for 2020 og handlingsplan for 2020. Det blir også valg av landsmøtedelegater, regional valgkomite og supplering til regionstyret finne sted. 

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 avholdes 6.mars på Thon hotell Ski, kl. 18.00 - 20.30.I år er det også valg av delegater for landsmøteperioden 2017-2019, og valg av regional valgkomite.Vel møtt!

Ekstraordinært årsmøte 26.april 2016

Regnskapet for region Oslo-området ble ikke godkjent under årsmøte 2016 på grunn av flere små feilføringer. Disse er nå korrigert og det kalles derfor inn til et ekstraordinært årsmøte for å godkjenne regnskapet.Årsmøte vil bli elektronisk. 

Årsmøte 2015

 Her finner du innkalling, saksliste, sakspapirer og protokoll fra årsmøter i regionen.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner