Region Osloområdet

Region Osloområdet består av medlemmer fra fylkene Oslo og Akershus og Østfold-delen av Viken. Region Osloområdet trådte i funksjon 1. juli 2014.

Logo for Norsk Fysioterapeutforbund region Osloområdet