Region Osloområdet

Region Osloområdet består av medlemmer fra fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Region Osloområdet trådte i funksjon 1. juli 2014.

Logo for Norsk Fysioterapeutforbund region Osloområdet