Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regionstyret og andre verv 2020–2022

Regionstyrets medlemmer med kontaktdata. Her finner du også landsmøtedelegatene fra NFF Region Nord og regional valgkomité. Protokoller fra regionstyremøtene legges ut ut her etter at de er godkjent av styret.


Regionleder

Hans Leo Dagsvik mobil 969 18 117, e-post: hld@fysio.no

Styremedlemmer

Robert Grønbech (nestleder i styret)

E-post: robgroe@hotmail.com

Sanna Kvaal

E-post: sbkvaal@hotmail.com

Johanne Aasen

 E-post: johanne.aasen@unn.no

Steffen Orvik Engdal

E-post: steffenengdal@me.com

Elisabeth Lønning Giertsen (NUF-medlem)

E-post: e.giertsen@gmail.com

Randi Berglund (varamedlem) 

E-post: randiberglund@gmail.com

Tor Ketil Hågland (varamedlem)

E-post: haagland@gmail.com

Landsmøtedelegater fra NFF Region Nord for perioden 2020 - 22 (valgt av regionens årsmøte 11.03.20):

- Audun Bjerke, avtalefysioterapeut Hammerfest kommune. E-post: audunbjerke@hotmail.com

- Bodil Anita Sørensen, kommunalt ansatt Vestvågøy kommune. E-post: bodilsor@online.no

- Elisabeth Lønning Giertsen, sykehusansatt ved UNN Harstad. E-post: e.giertsen@gmail.com

- Markus Ryeng Fosseli, ansatt Bodø kommune. E-post: markus.ryeng.fosseli@bodo.kommune.no

Varadelegater: 

1. vara: Gro Marit Hellesø, avtalefysioterapeut Bodø, Nordland. E-post: gromh@online.no

2. vara: Eirik Lind Irgens, leder ved Opptreningssenteret i Finnmark. E-post: eirikirgens@gmail.com

3. vara: Liv Johanne Nikolaisen, ansatt ved Universitetet i Tromsø. E-post: liv.j.nikolaisen@gmail.com

Valgkomité NFF Region Nord for perioden 2020 - 22 (valgt av regionens årsmøte 11.03.20):

Faste medlemmer: 

- Hanne Bæhr Henriksen (leder). E-post: hannej83@hotmail.com

- Hilde Kosmo Alstad. E-post: hilde.kosmo.alstad@tromso.kommune.no

- Martin Christensen. E-post: martin.nicolai.christensen@gmail.com

Varamedlemmer:

- Anne Synnøve Birkely. E-post: AnneSynnove.Birkely@OiF.no

- Sunniva Aarsnes. E-post: sunniva.aarsnes@hotmail.com

- Katrine Fjelddahl. E-post: katfje@hotmail.com

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Region Nord trådte i funksjon fra 1. juli 2014. NFFs avdelinger i regionen ble lagt ned fra samme dato. Region Nord består av fylkene Finnmark, Troms og Nordland. Leder for regionen, Hans Leo Dagsvik, ble valgt av Landsmøtet i NFF i 2013, og har vært medlem av Forbundsstyret fra 1. januar 2014. Dagsvik tiltrådte 1. juni 2014 som regionleder i hel stilling.

Høsten 2019 ble Dagsvik valgt som regionleder for 3 nye år, i perioden 2020 - 2022. Det ble også valgt nytt regionstyre slik det framkommer lenger opp på nettsiden.

På årsmøtet til NFF Region Nord 11. mars 2020 ble det valgt nye delegater til NFFs landsmøter for perioden 2020 - 22. I tillegg ble det valgt ny valgkomité og gjort suppleringsvalg på et NUF-medlem (NUF = Nyutdannede fysioterapeuter) i regionstyret.