Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regionstyret og andre verv 2020–2022

Regionstyrets medlemmer med kontaktdata. Her finner du også landsmøtedelegatene fra NFF Region Nord og regional valgkomité. Protokoller fra regionstyremøtene legges ut ut her etter at de er godkjent av styret.


Regionleder

Hans Leo Dagsvik mobil 969 18 117, e-post: hld@fysio.no

Styremedlemmer

Johanne Aasen Tlf. privat: 909 80 117 Tlf. arbeid: 77 62 64 10,

 E-post: johanne.aasen@unn.no

Sanna Kvaal

E-post: sbkvaal@hotmail.com

Robert Grønbech

E-post: robgroe@hotmail.com

Steffen Orvik Engdal

E-post: steffenengdal@me.com

Tor Ketil Hågland (varamedlem)

E-post: haagland@gmail.com

Randi Berglund (varamedlem) 

E-post: randiberglund@gmail.com

 Landsmøtedelegater fra NFF Region Nord (fram til regionens årsmøte 11.03.20):

- Audun Bjerke, avtalefysioterapeut Kvalsund Finnmark (se kontaktinfo under regionstyret)

- Liv Johanne Nikolaisen v/ UiT, Troms. Tlf. privat: 414 61 839. E-post: liv.j.nikolaisen@uit.no

- Linda Wikran Vassvik, leder Vefsn kommune, Nordland. Tlf. privat: 971 92 618. E-post: Linda.Wikran.Vassvik@vefsn.kommune.no

- Robert Grønbech, sykehuset i Narvik, Nordland. E-post: Robert.Gronbech@unn.no

1. vara: Eirik Lind Irgens, stipendiat. Finnmark. Se kontaktinfo under regionstyret.

2. vara: Gro Marit Hellesø, avtalefysioterapeut Bodø, Nordland. E-post: gromh@online.no

3. vara: Markus Fosseli, Bodø kommune, Nordland. E-post: marfos89@gmail.com

Valgkomité NFF Region Nord (fram til regionens årsmøte 11.03.20:

Faste medlemmer: 

- Morten Nikolaisen (fysioterapeututdanningen v/ UiT). E-post: morten.nikolaisen@uit.no

- Helen Pedersen

- Hanne Jakobsen

Varamedlemmer:

- Eva Sundsvold

- Trond Wiesner

- Anne Synnøve Birkely

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Region Nord trådte i funksjon fra 1. juli 2014. NFFs avdelinger i regionen ble lagt ned fra samme dato. Region Nord består av fylkene Finnmark, Troms og Nordland. Leder for regionen, Hans Leo Dagsvik, ble valgt av Landsmøtet i NFF i 2013, og har vært medlem av Forbundsstyret fra 1. januar 2014. Dagsvik tiltrådte 1. juni 2014 som regionleder i hel stilling.

Høsten 2016 ble Hans Leo Dagsvik valgt som regionleder for 3 nye år, i perioden 2017 - 2019. Det ble også valgt nytt regionstyre slik det framkommer lenger opp på nettsiden.