Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Resolusjon om boikott i årsmøtet

På NFF Region Nords årsmøte den 12. mars ble det vedtatt en resolusjon om boikott av WCPTs verdenskongress i Dubai 2021. 


Forslaget om resolusjon ble fremmet av Region Nords landsmøtedelegater og ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Teksten er som følger:

Bakgrunn:

WCPT har bestemt at verdenskongressen i 2021 skal arrangeres i Dubai, i et land uten organisasjonsfrihet, og hvor mennesker blir diskriminert ut fra blant annet etnisitet og legning.

Dette innebærer at israelske og homofile fysioterapeuter nektes deltakelse på WCPTs verdenskongress.

Begrunnelse:

NFF har vedtatte yrkesetiske retningslinjer, som vi ønsker skal være en standard for våre medlemmer.

NFF bør derfor som organisasjon gå foran med et godt eksempel å praktisere disse etiske verdiene.

NFFs yrkesetiske retningslinjer sier følgende:

«Fysioterapeuten skal i sin virksomhet ha respekt for grunnleggende menneskerettigheter og humanistiske verdier.

Disse verdiene omfatter prinsipper om medbestemmelse, likeverd, informert samtykke og personlig integritet.»

Organisasjonen bør stå opp for disse verdiene, og markere at vi ikke aksepterer praksis hvor det forekommer brudd på menneskerettighetene.

 

Resolusjon:

Årsmøtet i NFF Region Nord 2019 mener at NFF bør boikotte WCPTs verdenskongress i Dubai i 2021.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner