Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regionleder og regionstyre 2020 - 22

Etter valget i NFF Region Nord i høst er regionleder og regionstyre for perioden 2020 - 22 på plass.


I september ble det avholdt elektronisk valg av regionleder og regionstyre for perioden 2020 - 22 i NFF Region Nord.

Følgende personer ble valgt:

Regionleder (og leder av regionstyret): Hans Leo Dagsvik

Regionstyremedlemmer:

- Johanne Aasen (UNN Tromsø)

- Robert Grønbech (UNN Narvik)

- Susanna Kvaal (Opptreningssenteret i Skibotn)

- Steffen Orvik Engdal (Avtalefysioterapeut Kvalsund)

Varamedlemmer i regionstyret:

- Tor Ketil Hågland (Tromsø kommune)

- Randi Berglund (Finnmarksykehuset)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner