Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Region Nords resolusjon om boikott vedtatt på NFFs landsmøte

NFF Region Nords resolusjon om boikott av WCPTs verdenskongress i Dubai ble vedtatt på NFFs hovedlandsmøte 22. november.


Den 12. mars i år vedtok årsmøtet i NFF Region Nord en resolusjon om boikott av WCPTs (World Conferedation for Physio Therapy) verdenskongress i Dubai i 2021. Regionen fremmet saken for NFFs hovedlandsmøte, som ble avholdt 20. - 22. november. Der ble resolusjonen vedtatt nesten enstemmig. 

Se egen nyhetssak fra årsmøtet i NFF Region Nord for å lese ordlyden i resolusjonen.

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Nord/Nyheter/Resolusjon-om-boikott-i-aarsmoetet

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner