Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Coronasituasjonen - følg med på fysio.no

I forbindelse med coronasituasjonen vil det bli lagt ut ny informasjon fortløpende på fysio.no. NFF Region Nord oppfordrer alle medlemmene til å følge med på sakene som legges ut her. 


I forbindelse med coronasituasjonen vil det bli lagt ut ny informasjon fortløpende på fysio.no. NFF Region Nord oppfordrer alle medlemmene til å følge med på sakene som legges ut her. Regionen har ikke kapasitet til å publisere egne saker om dette temaet. 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner