Nyheter

Regionens nyhetsarkiv.


Side 1 av 4

Valg av delegater til landsmøtet og valgkomité

På årsmøtet til NFF Region Nord den 11. mars skal det velges delegater til NFFs årlige landsmøter, samt regional valgkomité. Er du selv interessert eller kjenner noen du vil anbefale til disse vervene?
Valg i NFF Region Nord 2019

I løpet av høsten skal det velges regionleder og regionstyre for perioden 2020 - 2022. Her finner du mer info om valget og hvordan du kan fremme dine kandidater.
Flere kurs i direkte tilgang i Nord

Kursene i direkte tilgang i Tromsø (18. - 19. nov.) og Bodø (20. - 21.01.18) ble raskt fulltegnet. Det jobbes nå for å få flere kurs til NFF Region NordPopulært kurs i direkte tilgang

Kurset i direkte tilgang i Tromsø 18. - 19. november ble raskt fulltegnet. Region Nord jobber nå med å få arrangert flere slike kurs i regionen.  Side 1 av 4