Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsmøter

Innkalling, sakspapirer og protokoller fra årsmøtene i NFF Region Nord.


Årsmøte 2016

Årsmøtet i NFF Region Nord 2016 ble avholdt i Kirkenes den 15.03.2016. Dette var det første møtet hvor det også ble anledning til å delta via Skype.

Årsmøte 2017

Årsmøtet i NFF Region Nord 2017 ble avholdt på Scandic Ishavshotell i Tromsø den 07. mars fra kl. 18 - 20. I tillegg var det et årsmøteseminar om artroseskole fra kl. 16.30 - 17.30.

Årsmøte 2018

Årsmøtet i NFF Region Nord ble avholdt på hotell Scandic Bodø den 14. mars kl. 18 - 20. Det var også mulighet til å delta på årsmøtet via Skype. 

Årsmøte 2019

Årsmøtet i NFF Region Nord 2019 ble holdt ved Thon Hotel Alta den 12. mars kl. 18 - 20. Det deltok til sammen 11 medlemmer på årsmøtet, inkl. styret.

Årsmøte 2020

NFF Region Nords årsmøte 2020 ble holdt i Harstad den 11. mars kl. 18 - 20. Alle medlemmer i NFF Region Nord var velkommen til å delta. Årsmøtet ble også overført elektronisk via Skype. Det var til sammen 11 deltagere i møtet. 7 var fysisk til stede ...

Årsmøte 2021

Årsmøtet i NFF Region Nord 2021 ble avholdt den 10. mars på Teams, med 22 medlemmer til stede. Før selve årsmøtet var det faglig innlegg ved Eli Rongved. Tema: "Fysioterapeut i nord - ta vare på deg selv". 

Årsmøte 2022

NFF Region Nords årsmøte 2022 holdes i Hammerfest og på Teams, den 10. mars kl. 18 - 20. Det blir faglig innlegg i forkant av årsmøtet. Alle medlemmer i regionen er velkommen til å delta.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner