Region Nord

NFFs Region Nord består av medlemmer fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Regionen ble opprettet 1. juli 2014.

Logo for Norsk Fysioterapeutforbund region Nord