Region Nord

NFFs Region Nord består av medlemmer fra fylkene Finmark, Troms og Nordland. Regionen ble opprettet 1. juli 2014.