Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Webinar med Irene Øyeflaten - tema arbeid og helse

NFF Region Midt inviterer til gratis fagwebinar om arbeid og helse, 26.november kl.19:00 på plattformen Microsoft Teams. Foredragsholder er Irene Øyeflaten.


Ved Landsmøtet i 2019 ble det vedtatt at NFF skal prioritere arbeid og helse i landsmøteperioden 2020-2022. NFFs visjon er at fysioterapeuter skal bidra til å forebygge at mennesker faller ut av arbeidslivet, at mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer i arbeid, og at de som faller ut av arbeidet på grunn av helseplager kommer tilbake til arbeid. Fysioterapeuter er sentrale på dette fagområdet og har derfor et klart samfunnsansvar.

 

NFF Region Midt inviterer til gratis fagwebinar om arbeid og helse, 26.november kl.19:00 på plattformen Microsoft Teams. Foredragsholder er Irene Øyeflaten.

 

Om Irene Øyeflaten:

 

Irene Øyeflaten er fysioterapeut med mellomfag i sosiologi og PhD i arbeidsrettet rehabilitering. Hun jobber som forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, og hennes forskning er praksisnær og brukerrettet knyttet til samhandling i hele behandlingskjeden (privat praksis/primær- og spesialisthelsetjenesten), som vil være et av fokusområdene i fagwebinaret. Irene vil også komme innom hvorfor arbeid er viktig, hvilke intervensjoner og tiltak som virker og arbeidsplassens betydning, for å nevne noe.

Påmelding HER

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner