Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Webinar - erfaring med behandling av covid-19 pasienter

Covid-19 pandemien har nå prega samfunnet vårt – og ikke minst helsevesenet – i godt og vel et år.
Vi fysioterapeuter har hatt – og har fremdeles - en sentral rolle i behandling av pasienter med Covid-19.


Til å begynne med var det lite forskning, og få erfaringer å støtte seg på og for de aller fleste ble «veien til mens man gikk». Vi er så heldige å få Mari Overgård som er spesialfysioterapeut og som jobber på Hovedintensiv ved St. Olavs hospital på besøk torsdag 27. mai. Hun vil dele sine erfaringer fra det siste året og behandling av pasienter med Covid-19. I tillegg vil fysioterapistudentene Marthe Korsvoll og Lars Håkon Beermann Hellan fra NTNU presentere bacheloroppgaven sin som de skrev om Covid-19 høstsemesteret 2020.

Tidspunkt er torsdag 27.mai kl 19.00 på Microsoft teams. 
Link til påmelding finner du HER

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner