Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Webinar - covid 19

NFF Region Midt inviterer til gratis webinar i Teams 22. november 2021 kl 1900.

På grunn av svært stor interesse da vi arrangerte webinar om Covid-19 i mai, har vi fortsatt søkelys på denne sykdommen. Nå i november i vinkler vi webinaret mer mot rehabilitering av pasienter som har gjennomgått Covid-19, men vil også snakke litt om fysioterapeutens rolle i akuttbehandling av disse pasientene. 


Forelesere:

Mari Overgård, spesialfysioterapeut og ansatt ved St. Olavs hospital hvor hun arbeider på Hovedintensiv. Her er hun en viktig ressurs i akuttbehandlingen av pasienter med Covid-19.

Marit Borhaug, spesialfysioterapeut ved fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund Sjukehus. Der har hun en viktig rolle i et tverrfaglig team som følger opp pasienter med long-covid. 

Jan Frode Rønning, fysioterapeut som jobber på Betania Malvik med arbeidsretta rehabilitering. Han er også medlem i styret i NFF Region Midt.

Meld deg på via lenka under. VELKOMMEN til et faglig interessant og aktuelt webinar. 

https://www.deltager.no/event/webinar_-_covid-19_22112021

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner