Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Valg i NFF region Midt 2022

I løpet av høsten 2022 skal det velges regionleder og regionstyre for perioden 2023 - 2025. Her finner du mer informasjon om valget og hvordan du kan fremme dine kandidater. 


Kjære medlem i NFF Region Midt!

Vil du være med på å bestemme hvem som skal bli regionleder Region Midt i Norsk Fysioterapeutforbund fra 2023 - 2025? Eller ønsker du selv å stille som kandidat til vervet som regionleder eller styremedlem? Vi i valgkomiteen trenger din hjelp til å finne frem til gode kandidater fra regione. Alle medlemmer i regionen er invitert til å fremme forslag til kandidater til følgende verv for perioden 2023 - 2025:

  • Regionleder
  • Styremedlemmer
  • Vara styremedlemmer

Regionstyret består av 5 medlemmer der et av styremedlemmene er NUF medlem. Det skal også velges inntil 2 varamedlemmer. Vi i valgkomiteen vil i henhold til vedtektene for NFFs regioner prøve å sette sammen et styre som representerer bredden i regionens medlemmer. Det vil si at vi ønsker representasjon av både selvstendig næringsdrivende og ansatte, begge kjønn og ulike geografiske områder.

Videre fremdrift i valgprosessen er som følger:

15. mai 2022

Frist for å foreslå kandidater

25. august 2022

Offentliggjøring av kandidater som stiller til valg

15.-25. september 2022

Elektronisk valg gjennomføres blant medlemmene i Region Midt

1. januar 2023

Nytt regionstyre, inklusive regionleder, trer i kraft

 

Alle forslag sendes til valgkomiteen i NFF Region Midt ved leder Kenneth Aasegg

Epost: kenneth.aasegg@gmail.com 

For mer informasjon om NFFs organisering, regler og lovverk viser vi til NFFs nettsider www.fysio.no, samt NFFs håndbok, hvor dere bl.a. finner vedtektene for NFFs regioner: http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Haandbok-for-NFF.

Ta gjerne kontakt med oss i valgkomiteen ved behov!

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner