Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Valg i NFF Region Midt

Kjære medlemmer i Region Midt!

Som dere husker, måtte vi avlyse det fysiske årsmøtet i mars i år pga. coronapandemien. Vi fikk heldigvis arrangert årsmøtet på nett et par uker seinere. Det ble imidlertid ikke tid til å finne en god digital løsning for gjennomføring av valget på det nettbaserte årsmøtet. Valget må derfor gjennomføres nå. Vi har fått på plass en god løsning for valg på nett og du vil få tilsendt en e-post og har mulighet til å avgi din stemme fra og med torsdag 17.september, til og med 27. september kl 2400.


Vi ber deg legge merke til at det skal gjennomføres tre valg:

- valg av regional valgkomité

- valg av delegater til Landsmøtet

- valg av NUF-medlem til regionstyret

NUF står for Nyutdannede fysioterapeuter og er en videreføring av interessegruppa UFF som ble dannet i Trondheim i 2002. På NFFs Landsmøte i 2019 ble det vedtatt at alle regionstyrer skulle ha en NUF-representant som styremedlem. Valget av NUF-medlemmet skulle gjennomføres på regionenes årsmøter i 2020. Som de andre styremedlemmene, velges også NUF-medlemmet for tre år av gangen. Ved neste ordinære styrevalg i regionen, vil valg av NUF-representant inngå.  

 

Benytt deg av muligheten til å påvirke din region! 

 

Godt valg!

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner