Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Suppleringsvalg (oppdatert 20. april 2022)

I NFFs vedtekter for regioner punkt 4.2 fremgår det at ved regionleders varige forfall skal det gjennomføres suppleringsvalg. Ordinært valg til regionleder vil gjennomføres i september 2022, med tiltredelse fra 1. januar 2023.


Det er behov for en erstatter etter regionleder Ann-Elin Myklebust på relativt kort varsel.

Valgkomiteen i NFF Region Midt har innstilt Jan Frode Rønning som regionleder i NFF Region Midt ut 2022. Rønning har vikariert for Ann-Elin Myklebust i 20 % stilling siden januar 2022, og har mulighet til å tiltre 100 % når hun går av som regionleder.

Valgkomiteens vurdering er at med Jan Frode Rønnings kjennskap til regionledervervet både som vikar og som styremedlem i regionen, vil han kunne tre inn i regionledervervet på en god måte. Regionens aktiviteter vil dermed kunne opprettholdes/videreføres.

Se relatert dokument for en nærmere beskrivelse av Jan Frode Rønning.

Medlemmene i Region Midt hadde frist til onsdag 13. april til å melde inn motkandidater til den innstilte. Ved fristens utløp hadde den regionale valgkomiteens leder ikke mottatt forslag på andre kandidater. Suppleringsvalget vil dermed bestå i at medlemmene i regionen blir bedt om å ta stilling til den innstilte kandidaten.

(Artikkelen oppdatert 20. april 2022 av NFFs sekretariat.)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner