Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Resultat fra valg i regionen

Her kan dere finne resultat fra valg av landsmøtedelegater, valgkomité og styremedlem fra NUF i NFF Region Midt.


Resultat fra valg av landsmøtedelegater, valgkomité og styremedlem fra NUF i NFF Region Midt.

Landsmøtedelegater for NFF Region Midt 2020 – 2022

Jorunn Louise Grong NTNU/St. Olavs Hospital, Trøndelag sør
Kjerstin Fet Vindenes, avtalefysioterapi, Møre og Romsdal
Linda Moen Heia, avtalefysioterapi, Trøndelag Nord
Anniken Kinge, Trondheim kommune, Trøndelag Sør
Espen Linaker, privatpraktiserende, Trøndelag Nord
1. vara Øystein Bjørnes, avtalefysioterapi, Trøndelag Nord
2. vara Bodil Singstad, St. Olavs Hospital, Trøndelag Sør
3. vara Marthe Sandsør, avtalefysioterapi, Trøndelag Sør

 

NUF-medlem til regionstyret 2020 – 2022

Heidi Bjørndal, St. Olavs Hospital, Trøndelag Sør

 

Valgkomité NFF Region Midt 2020 – 2022

Kenneth Aasegg – Trondheim kommune, Trøndelag Sør – leder av valgkomitéen
Inga Rørvik Haanæs – Sykehuset Namsos, Trøndelag Nord
Sigurd Eriksen Vatne – avtalefysioterapi, Møre og Romsdal

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner