Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsmøte NFF Region Midt 8. mars

NFF setter i landsmøteperioden 2019-2022 fokus på arbeid og helse. Muskel-skjelettlidelser står for over 1/3 del av alt sykefravær i Norge. Vi i NFF Region Midt følger opp med flere foredrag om temaet og denne gangen har vi invitert seksjonsoverlege ph.d ved Sykehuset Innlandet, Randi Brendbekken.


NFF setter i landsmøteperioden 2019-2022 fokus på arbeid og helse. Muskel-skjelettlidelser står for over 1/3 del av alt sykefravær i Norge. Vi i NFF Region Midt følger opp med flere foredrag om temaet og denne gangen har vi invitert seksjonsoverlege ph.d ved Sykehuset Innlandet, Randi Brendbekken.

 

Randi Brendbekken arbeider ved ved avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Innlandet. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Bergen og er spesialist i Arbeidsmedisin og i Fysikalsk medisin og rehabilitering.  I 2018 disputerte hun for ph.d.graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Multidisciplinary intervention versus brief intervention in specialist health care. Attempting to improve outcomes for patients on sick leave with musculoskeletal pain».

 

Ved Raskere Tilbake poliklinikk for muskelskjelett-lidelser ved Sykehuset Innlandet, ble det utviklet en tverrfaglig tilnærming (MI) hvor psykososiale forhold og arbeid var spesielt vektlagt. I utredningen og under behandlingen ble det benyttet et visuelt kommunikasjons- og læringsverktøy. MI ble evaluert i en randomisert kontrollert studie hvor den ble sammenliknet med en enklere behandling utført av lege og fysioterapeut. Resultatene viste at en større andel kom tilbake i arbeid de første månedene av oppfølgingstiden i MI-gruppen. De hadde også en raskere bedring av helseplager. Etter ett år var gruppene like både i forhold til yrkesdeltagelse og helseforhold, men pasientene som fikk MI rapporterte om bedre mestring av helseplager, bedre fysisk form og mindre bruk av helsetjenester. De var også mer tilfreds med behandlingen sammenliknet med pasientene som hadde fått vanlig poliklinisk behandling. 

 

Foredraget Randi Brendbekken vil holde for oss mandag 8. mars bygger på doktorgradsarbeidet og det videre arbeidet hun har gjort etter disputasen. Tittel på foredraget er: «Kartlegging, kommunikasjon og kvalitet i pasientarbeidet. Trenger vi flere verktøy?»

 

Velkommen til et spennende foredrag!

Påmelding HER

Årsmøte papirer: 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner