Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsmøte 2022 10. mars

Årsmøte i NFF Region Midt holdes torsdag 10. mars med faglig innlegg fra Frode Greveskott, leder for Frisklivssentralen Verdal kommune.

Årsmøtet er for NFF - medlemmer som tilhører Region Midt. Medlemmer av regionen har stemmerett på årsmøtet.


Årsmøtewebinaret til NFF Region Midt holdes digitalt. Det er åpnet for alle medlemmer av NFF Region Midt.

Årsmøtewebinaret er gratis. 

Påmelding HER!

Vi har gleden av å presentere Frode Grevskott som er leder for Frisklivssentralen i Verdal kommune. De har nettopp hatt 10 års jubileum.

Et av målene for NFFs folkehelsearbeid er at frisklivssentralene skal styrkes. I denne sammenheng vil Frode dele litt av sine tanker om følgende:

  • Hvordan kan frisklivssentraler og fysioterapeuter sammen bidra til å endre levevaner i befolkningen?
  • Hvilke utfordringer opplever han som størst i befolkningen akkurat nå og hva sier forskningen?
  • Hvordan kan vi stryke frisklivssentralene?
  • Hva kan man gjøre for å sikre frikslivssentraler i en presset kommuneøkonomi?
  • I løpet av denne 10 års perioden, har Frisklivssentralen Verdal kommune fått tildelt 12,2 millioner kroner i eksterne tilskudd/prosjektmidler. Dette hadde vi ikke fått, hvis vi ikke hadde gjort en god jobb i egen kommune. Tar vi med søknaden som vi var med og utarbeidet vedrørende Rus og Psykisk helse våren 2021, passerer vi 16,2 millioner i inntekter.

Møtet holdes i Teams, der lyd og bilde strømmes. En kan logge seg på Teams via nettside eller app. De som melder seg på vil motta en lenke til møtet på mail før årsmøtet.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner