Årsmøter

Innkalling, saksliste, sakspapirer og protokoll fra årsmøter.


Årsmøte 2019 Molde

Årsmøtet i NFF Region Midt 2019 blir arrangert i Molde på Molde sykehus. Det vil bli et faglig seminar i forbindelse med årsmøtet - temaet vil være "Min medisin er fysisk aktivitet - kan vi fysioterapeuter nok om fysisk aktivitet og trening til å hev ...

Årsmøte 2018 Namsos

Årsmøte i NFF Region Midt 2018 skal avholdes på sykehuset i Namsos  den 5. mars kl 18-20 med videooverføring flere steder i regionene. Forbundsleder Fred Hatlebrekke vil komme på årsmøtet og snakke om aktuelle politiske temaer. Påmelding til årsmøtet ...


Årsmøte 2017 - Trondheim

Årsmøtet i NFF Region Midt 2017 skal avholdes på St.Olavs hospital i Trondheim den 09. mars kl 18.20. Det vil bli anledning til å delta elektronisk via videooverføring på sykehuset i Ålesund, på Levanger og i Namsos.

I tillegg blir også det faglige innholdet fra Nasjonal kompetansesenter Trening som medisin være mulig å følge elektronisk.