Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regionene

 1. juli 2014 la NFF ned sine 19 fylkesavdelinger og opprettet i stedet fem regioner, hver med sin heltidsansatte regionleder.


Region Midt

Region Midt

Region Midt består av fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi mener at fysioterapeuter utgjør en forskjell i helsenorge. Derfor ønsker vi å jobbe for å synliggjøre fysioterapi, styrke lokale fagmiljø, og ivareta medlemmenes inter ...

Region Nord

Region Nord

NFFs Region Nord består av medlemmer fra fylkene Finmark, Troms og Nordland. Regionen ble opprettet 1. juli 2014.


Region Osloområdet

Region Osloområdet

Region Osloområdet består av medlemmer fra fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Region Osloområdet trådte i funksjon 1. juli 2014.


Region Sør-Øst

Region Sør-Øst

Region Sør-Øst består av medlemmer fra fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland og Hedmark.


Region Vest

Region Vest

NFF Region Vest består av medlemmer fra fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionen trådte i funksjon 1. juli 2014.

Valg 2016

Valg 2016

Innstillinger fra de regionale valgkomiteene og tilhørende informasjon. Alle innstillingene offentliggjort 29. august 2016. Der innstillingene er korrigert/oppdatert og presentasjoner lagt til etter at innstillingene ble publisert første gang, fremgår dette av ingressene.