Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regionene

 1. juli 2014 la NFF ned sine 19 fylkesavdelinger og opprettet i stedet fem regioner, hver med sin heltidsansatte regionleder.


Valg 2019

Innstillinger fra de regionale valgkomiteene og tilhørende informasjon. Se ytterligere informasjon på denne siden under "Gjennomføring av valget". Endring per 26. september: Det er mulig å stemme i regionstyrevalget t.o.m. tirsdag 1. oktober.

Region Nord

Region Nord

NFFs Region Nord består av medlemmer fra fylkene Finmark, Troms og Nordland. Regionen ble opprettet 1. juli 2014.


Region Midt

Region Midt

Region Midt består av fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi mener at fysioterapeuter utgjør en forskjell i helsenorge. Derfor ønsker vi å jobbe for å synliggjøre fysioterapi, styrke lokale fagmiljø, og ivareta medlemmenes inter ...


Region Vest

Region Vest

NFF Region Vest består av medlemmer fra fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionen trådte i funksjon 1. juli 2014.


Region Sør-Øst

Region Sør-Øst

Region Sør-Øst består av medlemmer fra fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland og Hedmark.

Region Osloområdet

Region Osloområdet

Region Osloområdet består av medlemmer fra fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Region Osloområdet trådte i funksjon 1. juli 2014.