Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regionene

Norsk Fysioterapeutforbund har fem regionledd: Nord, Midt, Vest, Sør-Øst og Osloområdet.


Regionlederne i NFF

Regionlederne leder arbeidet i forbundets fem regionledd, og er en del av Forbundsstyret. De velges av medlemmene i sin region for en treårsperiode, inneværende er 2020–2022.

Region Nord

Region Nord

NFFs Region Nord består av medlemmer fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Regionen ble opprettet 1. juli 2014.


Region Midt

Region Midt

Region Midt består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi mener at fysioterapeuter utgjør en forskjell i helsenorge. Derfor ønsker vi å jobbe for å synliggjøre fysioterapi, styrke lokale fagmiljø, og ivareta medlemmenes interesser.


Region Vest

Region Vest

NFF Region Vest består av medlemmer fra fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionen trådte i funksjon 1. juli 2014.


Region Sør-Øst

Region Sør-Øst

Region Sør-Øst består av medlemmer i fylkene/regionene Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet og Buskeruds del av Viken

Region Osloområdet

Region Osloområdet

Region Osloområdet består av medlemmer fra fylkene Oslo og Akershus og Østfold-delen av Viken. Region Osloområdet trådte i funksjon 1. juli 2014.