Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Valgkomiteen

Valgkomitéen avgir innstilling til landsmøtet på kandidater til de tillitsverv som skal besettes av landsmøtet. Valgkomitéen skal dessuten avgi innstilling på vervet som revisor og avgi innstilling til verv i Næringspolitisk råd.


Geir Erik Johansen (leder)
geirejo@gmail.com

Stig Morten Fløisand
stig.floisand@lyse.net

Jorunn Louise Grong
jolouise@online.no | Jorunn.Grong@stolav.no

Marianne Tomter
mariannetomter@yahoo.no

Lisette Engh
lisettee@online.no

Gro Marit Hellesø (varamedlem)
gromh@online.no

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner