Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Valgkomiteen

Valgkomitéen avgir innstilling til landsmøtet på kandidater til de tillitsverv som skal besettes av landsmøtet. Valgkomitéen skal dessuten avgi innstilling på vervet som revisor og avgi innstilling til verv i Næringspolitisk råd.


Tor Frithjof Wigers Larsen (leder)
leder.valgkomiteen@fysio.no

Lisette Engh
lisettee@online.no

Linda Moen Heia

Marianne Tomter
mariannetomter@yahoo.no

Steffen O. Engdal

Pauline Kjelsvik Holøyen (varamedlem)

(Oppdatert 1. desember 2020 – varamedlem lagt til.)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner