Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tariffpolitisk utvalg

Utvalget skal ivareta oppgaver innen fysioterapivirksomhet der fysioterapeuter er i et ansettelsesforhold. Utvalget skal gi anbefaling til Forbundsstyret om:

  • inntektspolitiske retningslinjer
  • hovedavtaler og tariffavtaler bør sendes til uravstemning, vedtas eller forkastes
  • lønns- og arbeidsvilkår for privat ansatte som ikke er omfattet av generelt avtaleverk.

Børge Henriksen (fung. leder)
leder.tariffpolitisk@fysio.no

Stine Malerød ble valgt som leder av Tariffpolitisk utvalg på Hovedlandsmøtet i NFF i 2019, men fratrådte vervet i forbindelse med at hun ble ansatt som assisterende forhandlingssjef i NFFs sekretariat våren 2020.

Øvrige medlemmer, oppnevnt av Forbundsstyret:

Elisabeth Harstad
Liv Johanne Nicolaisen
Hanne Kattem Holthe

(Sist oppdatert 25. august 2020)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner