Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tariffpolitisk utvalg

Utvalget skal ivareta oppgaver innen fysioterapivirksomhet der fysioterapeuter er i et ansettelsesforhold. Utvalget skal gi anbefaling til Forbundsstyret om:

  • inntektspolitiske retningslinjer
  • hovedavtaler og tariffavtaler bør sendes til uravstemning, vedtas eller forkastes
  • lønns- og arbeidsvilkår for privat ansatte som ikke er omfattet av generelt avtaleverk.

Bjarte Hjorthaug (leder)
mobil 482 15 105
bhjorthaug@hotmail.com

Hjorthaug ble valgt som leder på Hovedlandsmøtet i NFF i 2016.

Øvrige medlemmer, oppnevnt av Forbundsstyret:

Christian Kjærås

Stine Malerød

Elisabeth Harstad

Tom Morberg

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner