Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tariffpolitisk utvalg

Utvalget skal ivareta oppgaver innen fysioterapivirksomhet der fysioterapeuter er i et ansettelsesforhold. Utvalget skal gi anbefaling til Forbundsstyret om:

  • inntektspolitiske retningslinjer
  • hovedavtaler og tariffavtaler bør sendes til uravstemning, vedtas eller forkastes
  • lønns- og arbeidsvilkår for privat ansatte som ikke er omfattet av generelt avtaleverk.

Stine Malerød (leder)

Malerød ble valgt som leder på Hovedlandsmøtet i NFF i 2019.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner