Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tariffpolitisk råd

Rådet skal ivareta oppgaver innen fysioterapivirksomhet der fysioterapeuter er i et ansettelsesforhold. Rådet skal gi anbefaling til Forbundsstyret om:

  • inntektspolitiske retningslinjer.
  • hovedavtaler og tariffavtaler bør sendes til uravstemning, vedtas eller forkastes.
  • lønns- og arbeidsvilkår for privat ansatte som ikke er omfattet av generelt avtaleverk.

Børge Henriksen (leder)
leder.tariffpolitisk@fysio.no

Øvrige medlemmer, oppnevnt av Forbundsstyret:

Elisabeth Harstad
Liv Johanne Nicolaisen
Anita Bhatnagar
Line Bakkejord

(Sist oppdatert 27. januar 2022)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner