Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Utfallet ved klagesaker


Ved brudd på NFFs yrkesetiske retningslinjer kan Etisk utvalg

  • gi fysioterapeuten kritikk.
  • oversende saken til vedkommendes arbeidsgiver/avtalepart.
  • oversende saken til Helsetilsynet i fylket.

Se også utvalgets fullstendige saksbehandlingsregler.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner