Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Rådet for fysioterapietikk

Rådet for fysioterapietikk (tidligere Etisk utvalg) skal behandle spørsmål som gjelder yrkesetiske og kollegiale forhold. Rådet består av til sammen fem medlemmer og ett varamedlem valgt av NFFs hovedlandsmøte for en treårsperiode. 


Se under "Relaterte dokumenter" for fullstendige saksbehandlingsregler for Rådet for fysioterapietikk. Nedenfor følger en kortversjon av reglene, samt rådets sammensetning i inneværende valgperiode.

Oppgaver og virkeområde

Henvendelser til rådet

Saksgang ved klagesaker

Utfallet ved klagesaker

Rådets sammensetning 2020–2022

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner